title   title   title
   
 
Name: Password:
menu
 
 
Česky
S.E.B.U.
 
On-line: 30,
logged-in: 0.
Partners
 
Město Kladno
   
Pražské služby, a.s.
   
PALABA
   
GA.M.E.S.NET
   
 
Webmaster
 
   
   
klani4.jpg (19421 bytes)

NABÍDKA PRO SPONZORY

klani3.jpg (18539 bytes)

Co Vám umožní podpora Spolku evropských bojových umění?

Činnost S.E.B.U. (Spolek evropských bojových umění), které je dobrovolným sdružením občanů, se neobejde bez podpory sponzorů.
S.E.B.U. je zaměřen na obnovu a oživení způsobů boje a výcviku k němu používaných v Evropě.
Také umožňujeme a rozšiřujeme poznání evropských bojových tradic, kultury a filozofie s těmito tradicemi spjatými, širší veřejnosti.
Patří sem i šíření myšlenky bojové a lovecké lukostřelby jako atraktivní činnosti dostupné pro široký okruh veřejnosti.
I Vy můžete podpořit naše akce a činnost, ať už svou osobní účastí nebo finanční či materiální pomocí.

Pro sponzory nabízíme tyto možnosti:

Umístění loga na plakátech a oficiálních tiskovinách akcí pořádaných S.E.B.U.
Vaše logo může být umístněno na plakátech umístněných na oficiálních plakátovacích plochách, v hypermarketech, společenských, zábavních a informačních centrech.
Dále můžeme umísťovat loga sponzorů na zadní stranu vstupenek a na informační letáky pro návštěvníky a zájemce.
Umístění reklamních poutačů
Nabízíme možnost umístění firemních poutačů o velikosti maximálně 1 x 3 metry v přístupových prostorách cvičiště S.E.B.U. v Kladně a v prostorách pořádaných akcí naší organizací. Dále bude možno umístit menší poutače v prostorách střelnic, zvláště na ochranných sítích za terčovnicemi, tedy v přímém pohledu zájemců a návštěvníků.
Umístnění reklamy na www - stránkách S.E.B.U.
Nabízíme možnost umístění odkazů nebo reklamních bannerů na našich internetových stránkách.
Akce pro sponzory
Oficiální předání poskytnutých cen vítězům soutěží pořádaných S.E.B.U. .
V rámci soutěží a dalších akcí (propagačních, akcí pro zaměstnance atd.) lze pro sponzory zajistit raut pro setkání s obchodními partnery a přáteli.
Pro sponzora lze zajistit zvlášť akci, pro jeho zaměstnance, nebo jinou společnost, při které lze předvést exhibiční souboje, lukostřelbu a vrhání nožem a sekerou. Lukostřelbu a vrhání lze umožnit i pro účastníky akce.
Prezentace činnosti firmy a jejích výrobků
Na našich akcích je počítáno s prezentací vaší firmy – organizace. Detaily této části spolupráce rádi dohodneme při osobním jednání.