titulek   titulek   titulek
   
 
Jméno: Heslo:
menu
 
 
English
S.E.B.U.
 
 
Další
 
 
Portál
 
Návštěvnost
 
Nyní on-line: 30,
přihlášeno: 0.
Partneři
 
Město Kladno
   
Pražské služby, a.s.
   
PALABA
   
GA.M.E.S.NET
   
 
Webmaster
 
   
   

Seminář bojové a lovecké lukostřelby 1 - 2 ve dnech 26. - 28. 9. 2008

Účastníky semináře tentokrát uvítalo v údolí Vojtova mlýna krásné slunné počasí babího léta. Organizátoři připravovali již od časného pátečního dopoledne prostory pro střelbu ze sedmi možnými stanovišti. Na stanovištích bylo možné vyzkoušet si některou z dvanácti disciplín. Hned po příjezdu se zejména mladší účastníci vrhli na stanoviště pro nácvik terčovky. Ti starší si vychutnávali příjemnou pohodu při procházce údolím potoka k hrázi rybníka, v kterém se odráželi paprsky zapadajícího slunce, vykreslujíc na barevném listí tóny podzimu. I vzduch byl prohřátý těmito barevnými paprsky a celá atmosféra vybízela k soustředění a pohodě. V osm hodin večer, začal oficiální program, který do teplé jídelny (k hrníčku horkého čaje) přitáhl zkřehlé lukostřelce. Po západu sluníčka se v údolí rychle ochladilo a střelci ve svém zaujetí zapomněli na nezbytné bundy a svetry. Při přednášce o historii lukostřelby, jejich možnostech a o technických detailech luků všichni zapomněli na zimu a zahřáli se nejen čajem ale i debatou o lukostřelbě a svých zkušenostech.

Druhý den začínal program v devět hodin, kdy se střelci po snídani sešli u terčovnic na malou rozcvičku a poté se začalo s nácvikem terčové střelby. Ti, kteří drželi luk poprvé v ruce a ti, kteří neznali základy instinktivní lukostřelby, začínali lukostřeleckou abecedu od začátku. Zkušenější střelci již jen pilovali svou dovednost, soustředěnost a styl. Další dopolední střeleckou aktivitou byla dálková střelba v disciplínách:

  • Střelba na 50m
  • Střelba k linii - 70 m
  • Střelba k vlajce - 100 m
Zde si střelci zkoušeli možnosti mířené i instinktivní střelby. S převahou se uplatňoval princip instinktivní střelby.

Odpoledne, po dobrém obědě a nezbytném odpočinku jsme se vydali do strže, kde byly připraveny disciplíny „střelba na hradby“ a „střelba z hradeb“. Ze začátku měli střelci trochu obavy o své šípy, ale po prvních zkušenostech se získanou sebejistotou figurínu na hradbách spolehlivě trefovali. Horší to bylo se střelbou dolů, zde přišli první úrazy šípů při minutí (poměrně velkého) terče. Některé šípy si našly v zemině kámen, a to pak ulomený hrot již nejde najít, byť se o to někteří pokoušeli. Naštěstí se jednalo jen o velmi malé procento vzhledem k vystřeleným šípům. Další odpolední zkušeností pro střelce byla lovecká stezka s 2D terči - čtrnáct střeleckých stanovišť na cca 500 m dlouhé trase, poskytujících možnost střelby v různých úhlech a terénu. Nejdřív si každý z účastníků musel trasu projít sám. Mezitím si ostatní zkoušeli ústupovou střelbu a střelbu na kotouče. Pak již byla lovecká stezka volná a účastníci ji absolvovali ve skupinkách.

To se již schylovalo k večeři a střelci jen neradi opouštěli stanoviště (vyjma některých se stálým apetitem). Po vydatné večeři, kdy se již slunce opět klonilo za stromoví rybníku, byla příležitost opět vyzkoušet střelbu na větší vzdálenosti za jiných světelných podmínek. Tentokrát odhad vzdálenosti a úhlu střelby ztěžovalo ono zapadající slunce.

Večerní program v jídelně byl velmi poklidný. Debata nad celodenními prožitky, o možnostech lukostřelby, dotazy na různá témata se odvíjela na pozadí nezbytné činnosti po celodenním střílení - při údržbě. Organizátoři poskytli zdarma pro účastníky materiál a pomůcky. I přes celodenní únavu zbylo účastníkům dost sil k údržbě luků a šípů. Prováděla se impregnace, opravy utržených a ztracených letek, ulomených hrotů atd.

Nedělní ráno přivedlo k vydatné snídani odpočaté lukostřelce (byť někteří měli večer pocit, že ráno ji nevstanou). Po snídani následovalo nezbytné protažení a rozstřílení se na terčovce. Teď již střelci střídali terče a nacvičovali změnu záměrné. Po hodinovém tréninku následovala pro všechny nová zkušenost. Střelba na letící terč pomocí zpomalovacích šípů. Poté již byl na účastnících volný výběr disciplín a do třetí hodiny odpoledne si každý trénoval to, co jej nejvíc bavilo, nebo to v čem se chtěl zlepšit.

Semináře se účastnili i děti ze spolkového lukostřeleckého oddílu. Byli zde v doprovodu rodičů a lukostřelecký program pro ně připravila Leontýnka. Některým rodičů se lukostřelba zalíbila natolik, že se jí začali věnovat a seminář absolvovali také. Organizátoři semináře volili prostředí tak aby se lukostřelci mohli akce zúčastnit i s rodinami, pro které je zde u Vojtova mlýna vytvořeno hezké prostředí i s dětským hřištěm a možností pěkných procházek. Ve tři hodiny nedělního odpoledne bylo ukončení semináře. Rozloučení účastníků doprovázelo svým svitem a teplem sluníčko, tak jako celý seminář. Nikomu z nás se odcházet nechtělo, ale s příslibem dalšího setkání s lukostřelbou u Vojtova mlýna se odcházelo snáze.

Milan Babuka