titulek   titulek   titulek
   
 
Jméno: Heslo:
menu
 
 
English
S.E.B.U.
 
 
Další
 
 
Portál
 
Návštěvnost
 
Nyní on-line: 16,
přihlášeno: 0.
Partneři
 
Město Kladno
   
Pražské služby, a.s.
   
PALABA
   
GA.M.E.S.NET
   
 
Webmaster
 
   
   

3. otevřené mistrovství ČR v bojové a lovecké lukostřelbě

Spolek evropských bojových umění uspořádal ve dnech 10.–11. 6. 2006 již 3. ročník otevřeného mistrovství ČR v bojové a lovecké lukostřelbě. Letos se organizátorům podařilo akci zrealizovat na krásném státním hradě Veveří. Historie hradu sahá na přelom 12. a 13. století, původně byl vystavěn jako lovecký hrad moravských markrabat. Během krátké doby se však stal jedním z nejdůležitějších zeměpanských hradů a později centrem rozsáhlého šlechtického panství, jež vešlo do dějin nejen svého kraje ale i celé země. Jako každé významné místo má i hrad Veveří svou tajemnou stránku, a to především díky legendám, které se o něm tradují. Za zmínku určitě stojí legenda o veverském pokladu Templářů, která dodnes nedá některým badatelům a historikům spát.

Hned v úvodu je třeba poznamenat, že soutěžících, kteří přijeli poměřit své schopnosti a dovednosti, přijelo téměř sto. Sjeli se na hrad Veveří ze všech možných koutů naší vlasti, a také dorazilo několik střelců ze Slovenska. Podmínky pro střelbu byly skvělé, slunce zahájilo své letní tour, byla modrá obloha a bezvětří. Díky velmi vstřícnému jednání ze strany pana kastelána bylo možné soutěžní disciplíny rozprostřít ve velmi pěkných prostorách hradu a jeho blízkém okolí. To navodilo fantastickou atmosféru, která rozhodně nepřipomínala jednadvacáté století.

Horní nádvoří hradu patřilo pěti disciplínám:

 • terčové střelbě – luk i kuše – střílelo se na vzdálenost 15 a 20 m, střelba na dva terče, každý v jiné výšce, střílelo se střídavě.
 • ústupové střelbě – luk i kuše – obrana při ústupu, střílí se na postavu, první šíp ze vzdálenosti 9 m, každý další pak ze vzdálenosti o 3 m větší. Z každého stanoviště pouze jeden šíp.
 • střelba na kyvadlo – luk i kuše – terč, který se rozkývá a střelec musel do třetího zhoupnutí kyvadla vystřelit. Celkem 5 šípů na vzdálenost 10 – 15 m.
 • disciplína kombat – luk i kuše – disciplína která rozvířila krev i zkušeným borcům, přímý souboj dvou střelců, kteří střílejí na figuríny, soutěžící stojí v klidu, luk v ruce šíp v toulci a na povel „akce“ musí rychle založit, vystřelit a zasáhnout figurínu před sebou, zkrátka rychlejší vyhrává. Střílelo se na vzdálenost 15 m. Další pikantností této disciplíny bylo i to, že soupeř pro další kolo je vylosován, takže jste nikdy nemohli tušit, na koho narazíte. Tato disciplína měla a stále bude mít napjatou atmosféru.
 • střelba z hradeb – luk i kuše – střelba na postavu z výšky ochozu na hradbách a z různých úhlů.

V úzkém přístupovém prostoru mezi hradbami u horní brány si soutěžící vyzkoušeli svou dovednost v disciplínách:

 • dálková střelba – luk i kuše – střelba na vzdálenou postavu, v podstatě přímá terčová střelba na 40 m
 • rychlostřelba – luk i kuše – úkolem střelce bylo zasáhnout v daném časovém limitu terč co největším počtem šípů. Střelba na zóny ze vzdálenosti 15 metrů. Střelec musel rovnoměrně rozdělit střelbu do 3 zón, tak aby vykrýval prostor zprava do leva nebo opačně.

V členitém lesním terénu před horní branou probíhali disciplíny:

 • zneškodnění noční hlídky – luk i kuše – noční střelba při různém dopadu osvětlení. Střílelo se na postavy osvětlené loučí.
 • cesta lesem – luk – varianta střelby přibližující způsob lovu při šoulačce. Cesta lesem a střelba na figury zvířat, střelec musel dojít ke střelišti, vystřelit do 5 vteřin. Střelec samozřejmě nevěděl, na jakou vzdálenost míří, což prověřovalo především dobrý odhad a cit pro zbraň.

V prostorách oranžérie a před ní probíhal lov králíků a osvobození rukojmího:

 • králíci – luk – na vyznačeném prostoru bylo rozmístěno 5 malých terčů. Střelec si před akcí vylosoval stanoviště. Na každý terč má 1 šíp, v případě, že střelec minul, neměl šanci nápravy a musel pokračovat střelbou na další terč.
 • osvobození rukojmího – luk i kuše – úkolem střelce bylo rozpoznat, který ze skupiny je rukojmí a kdo je nepřítel. Ihned po identifikaci musel soutěžící střílet na nepřítele. Na každého únosce měl jeden výstřel.

Soutěž byla rozdělena do několika kategorií.
Základním členěním byla soutěž dospělých a soutěž dětí. Děti měli na mistrovství svou premiéru a soutěží se jich zúčastnilo sice jen jedenáct, ale vedli si obdivuhodně.
Věřím, že v dalším ročníku soutěže jich bude více, tak jako je tomu u soutěží dospělých, kde účast každým rokem sílí.

Díky různorodosti výbavy střelců byla soutěž rozdělena do dalších kategorií:

 1. holý luk – luk libovolné konstrukce, avšak nebyly povoleny luky kladkové ani luky vybavené mířidly, vyvažovacími zařízeními či zásobníky šípů a jinými technickými pomůckami
 2. tradiční luk – luk s bočním výstřelem, bez jakýchkoli pomůcek včetně anatomicky a ergonomicky tvarovaného držadla, okna, a kroužku na tětivě. Povoleny byly pouze dřevěné šípy
 3. kuše – libovolná konstrukce, avšak nebyly povoleny kuše kladkové či s mířidly, pokud bylo k natažení kuše potřeba napínací zařízení, nesmělo být integrální součástí zbraně. Šípy musely mít terčové hroty.
Soutěžící byli povinni odstřílet celou soutěž pouze jedním lukem či kuší

Z pohledu rozhodčího je třeba podotknout, že výkony, které soutěžící podávali, byli fantastické a byla to radost dívat se, jak každý bojoval o co nejlepší výsledek. Obecně dle výsledkové listiny můžeme zhodnotit, že výkonnostní úroveň střelců jde v posledních třech letech hodně nahoru a dostat se mezi nejlepších deset není nikterak jednoduché. Jen při pohledu na pestrost disciplín je jasné, že dosáhnout prvního místa a být tím nejlepším „králem střelců“ je opravdový kumšt, který si zaslouží upřímné uznání. Pohled do výsledkové listiny vám umožní dozvědět se, jak to vlastně celé dopadlo.

Přesto je vhodné konstatovat, že v jednotlivých disciplínách i celkově soutěžící dosahují cca 60% maximálních možných bodových hodnocení. Výkony střelců i střelkyň mají zatím stoupající tendenci. Teprve další ročníky ukáží, kam se nastavená laťka výkonů vyšplhá.

Na organizování celé soutěže se podíleli:

 • Elsinor – umělecká a produkční agentura
 • členové sdružení Hrady na Malši

Sponzoři:

 • Středočeský kraj
 • Sklářské studio Ladislav a Marie Olivovi
 • CEPOOL-CZ s.r.o.
Bez nich by se tato soutěž neuskutečnila a děkujeme za jejich skvělou podporu.

Závěrem je třeba dodat, že každá akce takového charakteru se neobejde bez chybiček, velký dík patří soutěžícím za jejich trpělivost, toleranci a ochotu spolupracovat. Pokud se vyskytly nějaké závažné chyby, vězte prosím, že nebyly úmyslné, nám budou ponaučením pro další ročník, který se pokusíme zvládnout mnohem efektivněji a tak, aby si soutěžící odnesli ty nejhezčí zážitky, které k takové soutěži patří, hlavně, aby si co nejvíce zastříleli a měli stále motivaci podávat skvělé výkony.

A kde se vlastně bude konat 4. ročník? ...již brzy Vám dáme vědět!

Soubory ke stažení


Propozice a přihláška ke stažení ve formátu PDF


Výsledky v kategorii "Holý luk"


Výsledky v kategorie "Tradiční luk"


Výsledky v kategorii "Kuše"


Výsledky v kategorii "Děti"


Výsledky žen