titulek   titulek   titulek
   
 
Jméno: Heslo:
menu
 
 
English
S.E.B.U.
 
 
Další
 
 
Portál
 
Návštěvnost
 
Nyní on-line: 43,
přihlášeno: 0.
Partneři
 
Město Kladno
   
Pražské služby, a.s.
   
PALABA
   
GA.M.E.S.NET
   
 
Webmaster
 
   
   
logo EC logo GA.M.E.S.NET logo SEBU

Kladenský Spolek evropských bojových umění (SEBU) ve spolupráci se zahraničními partnery propaguje v Čechách středověké sporty.
K jejich popularizaci má nyní přispět i nová soutěž o 1 000 EUR.

28. 10. 2014

Mezinárodní projekt Ga.M.E.S.Net, kterého se za Českou republiku účastní kladenský Spolek evropských bojových umění (SEBU), je v plném proudu. Jeho cílem je propagovat tradiční evropské sporty a hry jako součást evropského kulturního dědictví. Tohoto úkolu se SEBU zhostil velmi dobře, a to především v rámci různých podzimních akcí, na kterých členové SEBU předváděli své umění. Zároveň ovšem vzniká rovněž projektová stránka, na které je možné vyhledávat informace o sportech pocházejících z ostatních zemí partnerství. Jako doprovodná aktivita projektu byla nyní vyhlášena soutěž pro týmy mladých lidí, ve které je možné vyhrát 1 000 EUR.
SEBU Evropské kulturní dědictví, to nejsou jen architektonicky cenné budovy nebo obrazy, ale i věci nehmotné a živější, mimo jiné také evropské tradiční sporty a hry. To si uvědomuje také Evropská komise, která v minulém roce podpořila několik projektů v této oblasti. Jedním z nich je i projekt Ga.M.E.S.Net, do kterého se za Českou republiku zapojil kladenský Spolek evropských bojových umění. V rámci tohoto projektu spolupracuje celkem 13 partnerů z 8 evropských zemí na společné propagaci sportů, a to především mezi mládeží.
Spolek evropských bojových umění do projektu přináší své jedinečné zkušenosti a schopnosti svých členů v oblasti evropkých bojových umění, mimo jiné v oblasti instinktivní lukosřelby, šermu, vrhacích zbraní a zápasu. Právě tato bojová umění prezentoval SEBU v průběhu léta a podzimu na několika akcích pro veřejnost, a to mimo jiné na hradě Zvíkov, v rámci Hradozámecké noci v zahradách Pražského hradu a naposledy v rámci Slavnosti mečů Katana Macuri 2014. „Prezentace tradičních bojových umění nejlépe vyniknou v netradičních prostorech, které mají samy o sobě působivou atmosféru. U diváků velmi oblíbené jsou rovněž akce, kde lze shlédnout více druhů bojových umění, jako je právě Katana macuri pořádaná ve spolupráci s Česko-japonskou společností v pražškém Muzeu policie, “ uvedl Milan Babuka, kondotiér SEBU. V rámci Katana Macuri měli diváci mimo jiné možnost shlédnout ukázky různých (především japonských) bojových umění, účastnit se přednášek a dalších doprovodných akcí nebo ochutnat japonská jídla. Děti si mohly vyzkoušet jak šerm či lukostřelbu, tak kaligrafii nebo skládání origami. „Akce se zúčastnilo přes tisíc návštěvníků,“ dodal Babuka.
Přestože sezóna je již téměř u konce, členové SEBU nezahálí a na svém cvičišti v Kladně pravidelně trénují. Své schopnosti totiž příští rok v květnu pojedou prezentovat na mezinárodní festival do Itálie, a to právě v rámci projektu Ga.M.E.S.Net. „Tento projekt pro nás představuje zajímavou zkušenost, protože se setkáváme s partnery z různých koutů Evropy. Zaujala nás například bojová umění ze španělských Kanárských ostrovů, která se zachovala ve velmi specifické podobě,“ líčí Babuka. V rámci projektu si nyní mohou rozšířit znalosti i mladí lidé, kteří se o tradiční sporty dosud nezajímali. Motivací jim má být soutěž, která byla spuštěna v říjnu a jejíž hlavní cenou je 1 000 EUR pro vítězný tým.
Do soutěže se mohou zapojit dvou až čtyřčlenné týmy ve dvou věkových kategoriích (16 – 19 a 20 – 25 let), které budou v rámci soutěže zpracovávat studii na téma oživení tradičních sportů a her. Soutěžní práce se budou hodnotit na evropské úrovni a vítězný tým získá 1 000 EUR, které se rozdělí mezi jeho členy. Úplná pravidla soutěže a registraci do soutěže naleznete na stránkách www.gamesnetproject.eu, případně se můžete obracet na Spolek evropských bojových umění (kontakty).

Spolek evropských bojových umění se zaměřuje na obnovu a oživení způsobu boje používaného v Evropě od 14. století a rozšiřováním evropských bojových tradic mezi českou veřejnost. SEBU se specializuje na výuku instinktivní lukostřelby, vrh nožem či sekyrou a šermu s různými druhy zbraní. SEBU nejen že vyučuje zájemce šermu, instinktivní lukostřelbě a dalším bojová umění, ale rovněž pořádá prezentace pro veřejnost, na kterých propaguje sportovní hodnoty a tradice.
Projekt Ga.M.E.S.Net je jedním z pouhých čtyř projektů zaměřených na propagaci středověkých sportů a her, které byly v roce 2013 Evropskou komisí vybrány k financování v rámci tzv. Přípravné akce sport. Celkový rozpočet pro 13 partnerů činí 225 000 EUR, z toho grant pokrývá 180 000 EUR a 20 % rozpočtu je tzv. spolufinancování partnerů. Projekt je naplánován na dobu od března 2014 do června 2015 a jeho vyvrcholením bude mezinárodní festival tradičních sportů a her v italském Narni.Stáhnout zprávu ve formátu pdf.
Stáhnout informace k soutěži ve formátu pdf.