titulek   titulek   titulek
   
 
Jméno: Heslo:
menu
 
 
English
S.E.B.U.
 
 
Další
 
 
Portál
 
Návštěvnost
 
Nyní on-line: 20,
přihlášeno: 0.
Partneři
 
Město Kladno
   
Pražské služby, a.s.
   
PALABA
   
GA.M.E.S.NET
   
 
Webmaster
 
   
   

Samuray kokoro - Srdce samuraje

Dne 1. 6. 2008 nás uvítalo nádvoří Muzea policie v Praze klidem a pohodou. Nemělo to tak zůstat nadlouho. Při příležitosti Mezinárodního dne dětí připravilo muzeum společně s Česko-japonskou společností, Českou federací kendó a Spolkem evropských bojových umění (S.E.B.U.) program, který se skládal z ukázek mistra japonského meče pana Kindži Nakagawy, dále z ukázek České federace Kendó a také s naší prezentace S.E.B.U.

Účastníci

Z pomníku Karla IV. na mne hleděla tvář tohoto vladaře. Mou myslí proběhla představa, s jakým údivem by Karel IV. sledoval dnešní dění. Nezbylo mi než mu vysvětlit, že dnešní ukázky boje a technik se zbraněmi nejsou přípravy k válce, ale jsou to výsledky snažení jednotlivců o dosažení dokonalosti pohybu, rozvíjení ducha a přátelství.

Atmosféru dotvářela hudba, která se linula z kostela Panny Marie a Karla Velikého (založeného r. 1350) a jako by předznamenávala duchovní přípravu potřebnou pro klid a soustředěnost vystupujících bojovníků.

Mistr Nakagawa Jako první se zde představil pan Kindži Nakagawa z provincie Kumamoto (přeloženo do češtiny – Země medvědů), mistr japonského meče. Exhibice byla zahájena důstojnými pozdravy, které k ovládání japonského meče Mistr Nakagawa neodmyslitelně patří. Nejprve se Mistr poklonil směrem ke krásné soše Karla IV., pak následoval pozdrav se zbraní. Desítky diváků tiše sledovali každý Mistrův ladný a přesný pohyb. Každý pohyb v japonském šermu je vysoce ritualizovaný ať už se jedná o vnitřní přípravu jedince, tasení zbraně, provedení precizní techniky, ukončení akce a soustředěného zasunutí meče zpět do pouzdra. Věřte, že uvnitř duše každého bojovníka se odehrává mnohem víc, než je navenek vidět. Zasvištění meče a přeseknutá první bambusová tyč přerušila tu klidnou atmosféru, asistent pana Nakagawy totiž zaútočil bod s výpadem, který Mistr briskně rovnou z tasení vykryl a dalším pohybem bleskurychle zasáhl zmiňovaný cíl. Tato pozvánka jasně naznačila, že další série ukázek bude krásnou podívanou. Co se odehrávalo pak, se nedá dost dobře vyprávět, to se zkrátka musí zažít. Mistr Nakagawa

Mistr Nakagawa

Svou jistotu v zacházení s ostrou zbraní podtrhl vnitřním klidem, jistotou a přesností seku. Přesekávání rohoží ze slámy a zeleného bambusu v podání mistra Nakagawy bylo inspirující. Vše bylo ladné, nenucené a upřímné, stejně jako jeho odpovědi na otázky diváků.

Na závěr svého vystoupení mistr Nakagawa předvedl divákům cvičení kata pro nácvik precizních a přesných seků. Po posledním zasunutí meče do pouzdra vzal Mistr katanu do obou rukou, držel ji vodorovně v úrovni svých očí a tichou jemnou poklonou na všechny strany k divákům tak ukončil své bravurní představení. Poslední poklona patřila opět soše Karlu IV., ale to už za potlesku diváků, kteří tak vyjádřili své uznání nad dovedností Samuraje Nakagawy.

Mistr Nakagawa
Kendo

V jedenáct hodin na trávníku za kostelem předvedli své umění členové České federace Kendó. Soupeře v ochranných kuklách, kteří s výkřiky do sebe sekali bambusovými meči, střídali čeští reprezentanti Iaidó svou ukázkou cvičení s mečem. Přiznám se, že jsme jim trochu záviděli, ale jinak přáli, zelený trávník a stín stromů, v kterém předváděli své umění. Již během jejich vystoupení jsme odpovídali na dotazy zvídavých návštěvníků u stojanu s našimi zbraněmi.


S.E.B.U.

Poté přišla řada na nás. Pro mistra Nakagawu a jeho doprovod přinesli židličku, diváci se seskupili u zábran a naše tréma stoupla na maximum. (Jako vždy než začne vystoupení). Začal jsem krátkým proslovem, v kterém jsem představil Spolek a také poděkoval organizátorům ze společnosti Nihonto Kenkyukai (především panu Plankovi), za možnost ukázat hostům naši cestu úcty k tradicím naší země.

S.E.B.U.

Poté Tomáš, dva Martinové a Dan předváděli jednotlivé druhy zbraní a jejich základní techniky. Prví přišla na řadu technika pro hůl. Hůl je u nás zbraní, s kterou se začíná a vlastně nikdy nekončí. Každý s bojovníků si časem vytváří svůj vlastní specifický styl, při kterém využívá prvky společné pro všechny.

S.E.B.U. S.E.B.U.

Poté jsem představil dvouruční meč, který je legendou Evropy, ale jen málo bojovníků mu doroste a dokáže jej opravdu využít. S tímto mečem exceloval Tomáš. Při studiu použití dvouručního meče dojdete k poznání, že svými vlastnostmi v sobě ukrývá styl meče, sekyry, kyje a dřevcové zbraně.

S.E.B.U.

Další zbraň - šídlo- předvedl ten, jemuž je šitá na tělo - Dan. Šídlo, bylo zbraní městských stráží a jednotlivců. Tato zbraň se dokáže prosadit jak v malém prostoru, tak dokáže ochránit a být překážkou i ve větším prostoru. Musím říct, že Dan svou exhibicí příjemně překvapil i mně. Abyste rozuměli, proč překvapil? Exhibice byly domluveny pouze rámcově a kluci se zde realizovali dle svého. Taky jsem je v úvodu představil jako mistry své zbraně.

S.E.B.U.

Další ukázkou byly jednoručky v podání Tomáše a Martina (Mata). Jednoruční meč ve všech svých formách provází lidstvo od jeho počátků. Tak, jako je mnoho forem tohoto meče je i mnoho stylů boje s ním prováděného. Zde diváky překvapil opět Tomáš prací s párovou zbraní. Vysokou školou v umění šermu je zacházení s párovou zbraní. Bránit a útočit ve stejné chvíli, dodržovat princip techniky současně pravou i levou rukou, to vše a ještě něco navíc vyžaduje boj s párovou zbraní.

S.E.B.U.

Mat se dále skvěle předvedl při prezentaci tesáku. Tesák je jednou z nejrozšířenějších zbraní světa. Jeho původ se dokonce klade do středu Evropy, odkud lze jeho šíření sledovat po celém světě. (zde jsem již stihl více sledovat diváky, kteří se jeho výkonem nechali strhnout a i pan Nakagawa projevil svůj zájem).

S.E.B.U.

Ovšem šavle v podání druhého Martina (Drobčeka) donutila mistra Nakagawu poposednout. A že se Martin snažil...! Ba ne, on to prostě umí :-) Podal prostě skvělý výkon. Šavle je zbraní, která do Evropy doputovala z východu. Výrazně poznamenala svým použitím historii válečnictví. V použití šavle se mísí východní grácie s evropskou přímočarostí, vše podtrženo mnohotvarostí této zbraně.

S.E.B.U.

Pak to již šlo jedno za druhým. Mat předvedl techniku pro kyj, který je jednou z nejstarších zbraní. Provází člověka od dob prehistorie a provází ho v rukou palácových stráží v dobách renesance. Najdete jej v rukou obyčejných lidí i bájných bytostí. Je opředen pověstmi, je symbolem síly. Dnes jen málo lidí ví, že k němu patří i symboly rychlosti a mnohotvárnosti. To vše najdete v zbrani s excentrickým těžištěm. Styl kyje je základem pro zacházení se sekyrou a jinými podobnými zbraněmi.

S.E.B.U.

Já poté ukázal práci s jedenapůlručním mečem za asistence kluků. Jedenapůlruční meč, bastard, dlouhý meč - to vše jsou názvy pro jednu zbraň, která se v Evropě vyskytuje v průběhu staletí. Její specifická technika se začala vyvíjet již koncem 14 století a přetrvala do 17. století, kdy ještě byla obvyklá titulatura „mistr dlouhého meče“. Dlouhý meč, je zbrani ve všech směrech výjimečný a to jak svou konstrukcí, tak technikou použití. Filosofie a metodika boje dlouhým mečem byla dokonale propracována. Dlouhý meč zůstal ve školách šermu klasickou zbraní ještě dlouho po tom, kdy se již v boji přestal používat.

S.E.B.U.

Na závěr jsme připravili pro diváky dva bonbónky. Exhibiční souboj rapír - šavle a dýka - dýka. Jsou to volné sestavy reálných prvků, tak jak je lze použít.

S.E.B.U.

Poté přišlo ukončení našeho vystoupení a s těžko skrývaným lapáním po dechu klasické pozvání diváků k našemu stojanu se zbraněmi. Po spuštění vymezovací pásky nás zájem diváků zdržel ještě dlouho poté, co vypršel oficiální čas našeho vystoupení. Mistr Nakagawa poctil náš stánek návštěvou a jako první sáhl po šavli, s kterou Martin bravurně zacházel a ocenil její dokonalost (originál francouzské jezdecké šavle určené kdysi pro lehkou jízdu...) Velké pozornosti se obecně dostalo zbraním od našeho zbrojíře pana Kapouna. Tyto zbraně jsou vytvářeny dle originálů a mnoho si s nimi nezadají. Samotní diváci komentovali tyto zbraně jako dobře vyvážené a příjemně lehké. Když jsme již začali konečně uklízet zbraně, odjížděl i pan Nakagawa. Rozloučení proběhlo krátce typickým japonským úklonem. Tady si Drobček vzpomněl, že má pro mistra malou upomínku, obrázek s motivem šermířské školy Jacoba Sutora z roku 1612. Její předání proteplilo odjezd pana Nakagawy a Drobček si vysloužil kolektivní pochvalu od nás ostatních.

S.E.B.U.

Na této akci s názvem „Samuray kokoro - Srdce samuraje“ bylo vidět velký zájem odborné i laické veřejnosti o zacházení s chladnou zbraní a to zejména ve smyslu osobního rozvoje jednotlivce a také jako zájem o dědictví dob minulých.

S.E.B.U.

Pro ty, kteří se o toto umění zajímají a mají dostatek vůle, jsou dveře k cestě poznání otevřeny. Na závěr děkuji našim bojovníkům - mistrům svých zbraní, za skvělou reprezentaci. Děkuji Ájovi, Drobčekovi, Danovi, a Matovi, a těším se na další společné akce.

Také děkuji za příležitost, kterou nám dal pan Planka, za skvělou organizaci, a také za pomoc panu doktoru Dolejšímu.
Děkuji za inspiraci a příklad mistru japonského meče, panu Kindži Nakagawa.

Při odjezdu, jako by za mnou stará místa, založená roku 1350, promlouvala:
Cesta přátelství, vzájemného poznání a úcty je dobrá cesta.
(Že by duch Karla IV. ...?)

M. B. a spolupracovníci
S.E.B.U.

Poznámka jednoho z účinkujících: Především děkujeme Milanovi za to, že do nás vložil své umění, kterému diváci vždy znovu a znovu tleskají...
Áj
S.E.B.U.