titulek   titulek   titulek
   
Historie     Výcvik     Kodex     Stanovy     Z tisku
Jméno: Heslo:
menu
 
 
English
S.E.B.U.
 
 
Další
 
 
Portál
 
Návštěvnost
 
Nyní on-line: 19,
přihlášeno: 0.
Partneři
 
Město Kladno
   
Pražské služby, a.s.
   
PALABA
   
GA.M.E.S.NET
   
 
Webmaster
 
   
   
 Spolek evropských bojových umění Kladno  

se zaměřuje na obnovu a oživení způsobu boje a výcviku používaného v Evropě v období od 14. do 18 století, rozšiřování evropských bojových tradic, kultury a filozofie spjaté s těmito tradicemi, hlubší poznání a osvojení si kulturního dědictví evropských zemí. Účelem tohoto poznání je i přijetí životního stylu vedoucího k dobré fyzické kondici, psychické a duševní vyrovnanosti

Spolek evropských bojových umění - krátce jen S.E.B.U. je občanským sdružením působícím v Kladně, které si klade za cíl vyučovat zájemce umění šermu s různými druhy zbraní, naučit je kouzlu instinktivní lukostřelby ve všech jejích variacích, přiblížit jim dovednosti vrhu nožem či sekyrou a v neposlední řadě se věnovat zápasu a sebeobraně. Vedení tréninků a všech dalších aktivit, které S.E.B.U. pořádá, se věnují naši zkušení členové, kteří se snaží investovat svůj volný čas dalším lidem, bez nároku na finanční odměnu. Vše je založeno na dobré vůli člověka, dobrovolnosti a pochopení od ostatních. Spolek je členskou základnou, která propojuje sociální, rodinné, sportovní i duševní vazby lidí, kteří mají společnou zálibu v dovednostech, který spolek nabízí.

  Úvod

Kdo jsme:

Milan
Milan
Milan Babuka
Rok narození:
1959
Členem spolku od roku:
1992
Dosažený titul:
mistr - učitel
Působnost:
kondotiér spolku,
organizační činnost,
tvorba metodik a standardů
bojových technik,
vedení všech druhů tréninků
Kontakt:
milan.babuka@sebu.cz
tel: 605 905 468
Prezentuje a utváří spolek už od jeho vzniku. Věnuje se svým žákům a zdokonaluje své umění boje. Učitel a mistr evropských bojových umění s dlouhodobou praxí. Vyučuje reálné bojové umění se zbraní i beze zbraně. Bojové techniky používané v historii Evropy jsou převedeny do podoby srozumitelné a použitelné současnými uživateli. Nezanedbatelnou část jeho umění tvoří i lukostřelecké dovednosti. Ovládá jednotlivé specializace širokého spektra zbraní a jejich vzájemné konfrontace. Těší se na každého nového žáka.
 
Dan
Dan
Daniel Lev
Rok narození:
1967
Členem spolku od roku:
1993
Dosažený titul:
bojovník v šermu
bojovník ve vrhacích zbraních
bojovník v lukostřelbě
Působnost:
rada spolku - pobočník,
organizační činnost,
správa financí,
správa cvičiště,
vedení tréninků
Kontakt:
daniel.lev@sebu.cz
tel: 777 127 721
Jako pobočník Kondotiera a jeden z nejstarších členů spolku, Dan je nedílnou součástí jeho fungování. Není snad člen, který by neprošel jako začínající šermíř či lukostřelec jeho trpělivým vedením. Velmi výrazně se podílí na budování prostoru cvičiště SEBU, včetně výroby a zdokonalení terčovnic, zástěn a úložních prostorů, a na tvorbě a organizaci lukostřeleckých a vrhačských soutěží, které spolek pořádá. V rámci spolku se věnuje všem druhům zbraním, od šermu rapírem, jednoručním i jedenapůlručním mečem, holí, píkou či boje beze zbraně, střelbě lukem i kuší a vrhání nožem a sekerou.
 
Vašek
Vašek
Václav Čermák
Rok narození:
1972
Členem spolku od roku:
2016
Působnost:
rada spolku – tajemník,
organizační věci
Kontakt:
tajemnik@sebu.cz
tel: 775 263 775
Věnuji se lukostřelbě a zápasu s dlouhou holí, příležitostně vrhání nožem. Rád soutěžím a rád vylepšuji věci kolem sebe. Oblíbený citát si musím přeložit z angličtiny a zní zhruba následovně: "Začni v malém, buď vytrvalý, buď trpělivý, postupuj svým tempem a uč se ze svých chyb."
 
Philip
Philip
Philip Prentis
Rok narození:
1980
Členem spolku od roku:
2002
Dosažený titul:
bojovník v šermu
žák ve vrhacích zbraních
Působnost:
sekretariát spolku – hlavní rozhodčí,
administrace webu,
vedení jihočeské pobočky
Kontakt:
philip.prentis@sebu.cz
tel: 776 824 642
Ve spolku se věnuje šermu s dlouhou holí, jednoručním mečem a dýkou, zápasu a vrhání nožem a sekerkou. Příležitostně se také věnuje lukostřelbě. Vede tréninky v šermu a s vrhacími zbraněmi, pravidelné i mimořádné včetně individuálních (na základě předchozí domluvy). Je zapálen pro všechny disciplíny evropských bojových umění a rád podpoří každého zájemce. Pomáhá také při organizaci lukostřeleckých akcí a se správou webových stránek. Od ledna 2012 působí v sekretariátu SEBU a od března 2014 je členem rady SEBU.
Moto: „Upřímnost sám k sobě i k ostatním a úcta k osobní svobodě druhých jsou nezbytné v každé činnosti.“
 
Honza
Honza
Jan Zmelík
Rok narození:
1987
Členem spolku od roku:
2005
Dosažený titul:
bojovník v šermu
Působnost:
sekretariát spolku - praporečník,
vedení šermířských tréninků
Kontakt:
jan.zmelik@sebu.cz
tel.: 605 381 550
Honza především nerad mluví nebo píše o sobě a raději nechává ostatní, ať si na něj udělají libovolný názor. Je to jednoduchý a přímočarý člověk, který své nasazení investuje do studia boje dlouhým mečem a když si to situace žádá, pomáhá s vedením tréninků boje s holí a sebeobrany v Praze. Jinak pracuje na vlastním rozvoji na cestě bojovníka, aby spolku nedělal ostudu a žil dle kodexu.
 
Lenka
Lenka
Lenka Česká
Rok narození:
1997
Členem spolku od roku:
2014
Dosažený titul:
žák v lukostřelbě
Působnost:
zástupce shromáždění,
vedení dětských tréninků,
dětské soutěže a tábory
Kontakt:
lenka.ceska@sebu.cz
tel.: 721 116 622
Ve spolku se především věnuje lukostřelbě ale i vrhání nožem a sekerou. Vede dětské lukostřelecké tréninky, pomáhá při organizaci různých lukostřeleckých soutěží, seminářů a táborů. Podílí se na různých pracích na cvičišti SEBU např. opravě a údržbě terčovnic, šití panáků atd. Vždy ráda uvítá nového dětského zájemce, který se chce věnovat tomuto umění.
 
Kara
Kara
Karolína Zoltanová
Rok narození:
1998
Členem spolku od roku:
2017
Působnost:
zástupce shromáždění,
vedení dětských tréninků,
dětské soutěže a tábory
Kontakt:
karolina.zoltanova@sebu.cz
tel.: 737 044 857
V S.E.B.U. se věnuje především lukostřelbě a učí se též sebeobranu. Vede dětské lukostřelecké tréninky a tvoří zázemí spolku, opravováním terčovnic. V současnosti je také zástupce shromáždění, takže ve spolku představuje "hlas lidu".