titulek   titulek   titulek
   
Historie     Výcvik     Kodex     Stanovy     Z tisku
Jméno: Heslo:
menu
 
 
English
S.E.B.U.
 
 
Další
 
 
Portál
 
Návštěvnost
 
Nyní on-line: 27,
přihlášeno: 0.
Partneři
 
Město Kladno
   
Pražské služby, a.s.
   
PALABA
   
GA.M.E.S.NET
   
 
Webmaster
 
   
   

Historie

„Spolek Evropských Bojových Umění“ - zvuk těchto slov zní každým rokem v uších více a více lidí. Málokdo však ví, jak si tato slova razí nesnadnou cestu v dobách veliké konkurence a jaká byla jejich minulost. Sejměme tedy prach minulosti a možná pochopíme současnost.

Již v roce 1988 stál dnešní Kondotiér Milan Babuka u zrodu jedné z prvních amatérských skupin historického šermu Rytíři Kladenští. I přes své úspěchy nepokročili Rytíři Kladenští k profesionální dráze, a tak Milan Babuka přešel do skupiny Equites na moravský hrad Pernštejn. Tato skupina se po dvou letech rozdělila na dvě. Jedna zůstala působit na Pernštejně a druhá pod vedením Milana Babuky se jménem Vastus úspěšně vystupovala na Křivoklátě. Dnešnímu kondotiérovi však nestačila jen realizace v secvičených divadelních představeních, a tak se rozhodl své zkušenosti a studie o šermu nabídnout širší veřejnosti. Díky tomuto rozhodnutí vznikla soukromá „Škola evropských bojových umění“, která byla v důsledku následné změny zákonů přejmenována na „Spolek evropských bojových umění“ (S.E.B.U.). K poslední změně v názvu došlo roku 2007 (důsledkem změny zákonů) na současný oficiální název Spolek evropských bojových umění, o. s. (S.E.B.U.).

Počátkem roku 1993 založili S.E.B.U. čtyři lidé - Milan Babuka, Vlastimil Lahoda, Stanislav Gombík a Tomáš Provinský. Jejich základní myšlenkou bylo přenést umění našich předků do současné doby. Vytvořili tedy školu šermu, která si vybírá z dob dávno minulých jen to nejlepší a vytváří tak vlastní styl. Obnovuje a oživuje způsoby boje a výcviku k němu používaných v Evropě v době od raného období do 19. stol. včetně a jejich další rozvoj.

Během následujících let se Spolek rozrůstal a shromažďoval kolem sebe zajímavé lidi kteří naslouchali a chtěli se učit. Jak Spolek vzkvétal, rostly i jeho potřeby a cíle. Nezůstal tedy jen u šermu a bojových technik, ale i nadále rozšiřoval evropské bojové tradice, kulturu a filozofie s těmito tradicemi spjatou pro širší veřejnost. Všestranně rozvíjel své členy, kteří poznávali a přejímali životní styl, který vedl k dobré fyzické kondici a duševnímu rozvoji. Konkrétně se začal zabývat i lukostřelbou a vrhacími zbraněmi. Pořádal exhibice, turnaje, výukové semináře a soutěže.

V roce 1995 měl Spolek už přes 40 členů, kteří rozvíjeli své dovednosti ve všech směrech. Pravidelně trénovali, své znalosti prohlubovali na seminářích, prezentovali své umění v exhibicích a měřili své síly při soutěžích. V tomto roce se odehrálo i 1. Jarní klání. Své schopnosti měřili soutěžící v ovládání chladných zbraní. O rok později se disciplíny Jarního klání rozrostly o hod nožem, sekerou a oštěpem. Soutěž nabývala v oblibě a tak se 3. Jarní klání uskutečnilo v prostorách Křivokátského hradu a zúčastnili se ji soutěžící z celé České Republiky a soutěžilo se v další nové disciplíně, kterou byla lukostřelba. O 3 roky později se k lukostřelbě připojila i střelba z kuše. V dalších letech se všechny disciplíny však rozrostly, účastníků přebývalo a tak nezbylo nic jiného než jednotlivé disciplíny osamostatnit. V roce 2004 vznikla tedy nová soutěž pro lukostřelbu Mistrovství České lukostřelby v bojové a lovecké lukostřelbě (i pro kušostřelce). Tato soutěž měla za úkol stmelovat všechny lukostřelce instinktivní lukostřelby a střelby z kuše, vytvářet náročné disciplíny v zajímavém prostředí hradů a zámků Čech:
1. Mistrovství ČR v lovecké a bojové lukostřelbě se odehrálo na zámku Sychrov,
2. Mistrovství ČR v lovecké a bojové lukostřelbě se konalo v prostorách hradu Žleby,
3. Mistrovství ČR v lovecké a bojové lukostřelbě v roce 2006 hrad Veveří,
4. Mistrovství ČR v lovecké a bojové lukostřelbě se vrátilo na hrad Křivoklát,
5. Mistrovství ČR v lovecké a bojové lukostřelbě by se mělo odehrávat (2009) na hradě a zámku Velhartice.
Jarní klání pokračovalo se svými tradičními disciplínami (vrh nožem, sekyrou a oštěpem) až do roku 2007 v areálu S.E.B.U. Bohužel z Jarních klání vypadly soutěže v zacházení s chladnými zbraněmi. tato na výsost ušlechtilá dovednost zůstala jen na cvičišti S.E.B.U., protože nikde jinde se náročné technice přesného bodu a seku v bojových kombinacích nevyučovalo. Soutěží v hodu nožem a sekerou se začalo objevovat nepřeberné množství a zdá se, že hod oštěpem se dnes objevuje už jen na atletických závodech. Až tyto disciplíny opět najdou své příznivce i mimo členy S.E.B.U., doufáme, že tuto soutěž obnovíme. Postupem let bylo organizování soutěží čím dál více náročné. Hlavně na čas a chuť organizátorů, kteří museli soutěže připravovat rok dopředu a věnovat jim neuvěřitelně mnoho času. Soutěžících přibývalo, nároky se zvyšovali, organizátoři založili vlastní rodiny a najít financování soutěží bylo rok od roku těžší. A tak se stalo, že roku 2008 neproběhla žádná soutěž, všichni jsme si odpočinuli a s chutí se pustili do další. Výsledky a podrobnosti ke všem Jarním Kláním a Mistrovstvím ČR v lovecké a bojové lukostřelbě najdete v přiloženém souboru.

Spolek Evropských Bojových Umění nebyl jen o každoročním pořádání soutěží. Hlavní jeho náplní, bylo vychovávat nové členy v myšlenkách, ve kterých byl založen. Pravidelné tréninky šermu (umění šermu, výuka technik jednotlivých druhů zbraní, zápas, pohybová dovednost), které probíhali 2x - 3x týdně vychovávali nové a nové žáky a bojovníky, kteří činnost spolku rozvíjeli i nadále. K pravidelným tréninkům, pak přibývali několikadenní jarní a podzimní semináře. Semináře, které probíhali v přírodě, rozvíjeli vlastnosti členů ne jen v šermu, ale i ve vrhačských disciplínách, lukostřelbě a střelbě z kuše, ale i k odvaze, trpělivosti, pomoci druhým a dalším ušlechtilým vlastnostem. V letních měsících pak S.E.B.U. prezentovalo svou činnost na nádvoří hradu Křivokát a umožnilo jeho návštěvníkům vše si vyzkoušet. Mezi oblíbené akce členů patřilo i vzájemné setkávání se při různých příležitostech. Z toho pak v roce 1997 vzniklo pravidelné předvánoční setkání členů „Vánoční besídka“, jejich rodinných příslušníků a přátel Spolku. Toto večerní setkání s večeří, hudbou a programem v nekuřáckém prostředí, časem dostalo název Sebučírek. V posledních letech byl Sebučírek přesunut na leden, který je odpočinkovým měsícem pravšechny.

Jako občanské sdružení Spolek svou činností nevydělával. Veškerá jeho výcviková a prezentační činnost byla financována z příspěvků členů a částkami od drobných sponzorů. Mistr a bojovníci vyučovali a vyučují své žáky a čekatele vždy bez nároku na finanční odměnu. Radost jim dělá, že se najdou noví a noví posluchači, kteří si jejich práce a zkušeností váží. Aby spolek mohl rozvíjet své aktivity a jeho členové mohli mít i kvalitní výcvik, nestačily jen zkušenosti a vědomosti Mistra a bojovníků, ale bylo nutné vybudovat i výcvikový prostor pro všechna odvětví. Do této chvíle, probíhal výcvik jen v pronajatých tělocvičnách a loukách a lesích přilehlých Kladnu. Materiál se skladoval v kůlnách a zahradách členů. V roce 2001 pronajalo Město Kladno Spolku dnešní výcvikový prostor v areálu Zimního stadionu. Za pomoci Města Kladna a svých členů se na cvičišti během několika let vybudovaly stanoviště pro šerm, hod nožem, sekerou a oštěpem a dvě velká lukostřelecká stanoviště s 10 lukostřeleckými posty. Kůlny pro skladování materiálu a domeček jako zázemí jen dokreslují celý „cvičák“. Cvičiště je plně využíváno několikrát týdně od brzkého jara do pozdního podzimu. V chladných měsících se výcvik musí stále přemísťovat do pronajatých tělocvičen.

Se Spolkem se seznamovalo stále více a více lidí z koutů celé zemně. Mnohé malé šermířské i lukostřelecké skupiny a vrhačské kluby navázali úzkou spolupráci. Učení S.E.B.U. tak bylo inspirací a zdrojem informací pro mnoho takových to organizací. Málo z nich však dnes přizná, že tomu tak bylo...

Významným mezníkem v historii Spolku byl rok 2004. Řady spolku se zdvojnásobily a přibylo aktivních členů, kteří se chtěli podílet na výcviku a organizaci. Kromě vzniku nové lukostřelecké soutěže, vznikla pod Spolkem Skupina historického šermu Vespera pod vedením Davida Macha. Dále Spolek výrazně změnil svou organizační strukturu a svou činnost rozdělil na Šerm a zápas, Lukostřelecký klub a Vrhačský klub. Každý klub měl svého prefekta, který měl svůj klub vést v myšlenkách S.E.B.U. a plně spolupracovat s vedením Spolku. A v neposlední řadě Spolek otevřel svou náruč i dětem. Pod vedením Leontýny Ludmily Babukové vznikl dětský lukostřelecký kroužek, který se dodnes těší velké oblibě ne jen u dětí.

Po roce velkých nadějí a očekávání přišlo nepříjemné zklamání. Poté co se lidé v jednotlivých sekcích stmelili a získali cenné zkušenosti, začali spřádat vlastní plány a cíle, které chtěli realizovat. Byť to nemuseli být špatné nápady, se kterými přišli dobří lidé, ale nesetkávali se vždy s cíly a myšlenkami, které směrovali činnost Spolku tolik let. Proto se také koncem roku 2005 Vespera osamostatnila a ke svým cílům také kráčeli prefekti lukostřeleckého a vrhačského klubu se svými členy a vytvořili nové organizace.

Spolek Evropských Bojových Umění byl sice chudší zhruba o dvě desítky členů, ale dál kráčel svou spletinou cestou, aby mohl své vědění učit nové a nové zájemce. Zůstali věrní a několikaletí členové, díky kterým se mohou noví zájemci učit všem dovednostem, které Spolek nabízí. Je pravdou, že S.E.B.U. utlumilo své aktivity, ale jeho cílem je věnovat se aktivně novým a novým lidem, které bude vychovávat a učit, aby jim nakonec mohlo předat své široké vědění. Hlavním cílem není rozšiřovat masově členskou základnu lidmi, kteří mají už vytyčené své cíle, ale oslovovat nové zájemce, kteří se s pojmy lukostřelba, šerm a vrhací zbraně ještě nesetkali nebo by se rádi něco nového dozvěděli z kvalitních zdrojů.

I když by se za první pohled mohlo zdát, že plamen Spolku Evropských Bojových Umění pohasl, není tomu tak. V myšlenkách těch co se podobnou problematikou zabývají a jsou ve svém oboru odborníci, jsme na prvních místech. Odrazem toho je, že se Spolek účastní prestižních mezinárodních akcí, zabývajících se umění šermu, lukostřelby i vrhacími zbraněmi. Členové S.E.B.U. se účastní a drží první příčky v mimospolkových soutěžích, kterých rok od roku přibývá. Divadelní umělci i skupiny historického šermu přicházejí do učení, aby si mohli odnést zkušenosti, které jinde nenajdou.

Začíná se psát rok 2009. Na obzoru jsou nové tréninkové rozpisy, data seminářů, 5. MČR v lovecké a bojové lukostřelbě a pár drobných akcí. Času je moře, ale ti jež ovládají umění školy S.E.B.U. jsou nadaní i v jiných směrech a plně je zatěžují pracovní a rodinné povinnosti. Ale i přes tyto nesnáze si dokážou najít trochu času, aby mohli zorganizovat výše uvedený plán. Šermíři šermují 2x týdně, mladí i dospělí lukostřelci trénují 1x až 2x týdně jen vrhači nemají pravidelné tréninky, ale vynahrazují si to doma a na seminářích. Z malých lukostřelců vyrůstají výborní střelci z luku, kteří začínají šlapat na paty ostříleným lukostřelcům a pomalu je vytlačují z hodnocených postů lukostřeleckých soutěží. Jen šermíři šermují pro rovnováhu a klid v duši. Když se najde trocha času, rádi se bojovníci sejdou a dají volnost svým chladným zbraním, aby si mohli „zacinkat“.

Statistické údaje

Počet zapsaných členů do S.E.B.U.

Od vzniku do 1. 1. 2009
Dospělých (v den vzniku členství)129
Mladistvých (v den vzniku členství od 15 do 17 let)57
Dětí (v den vzniku členství od 7 do 14 let)124
Celkem se zapsalo a stalo členem310
Nejstaršímu členovi v den zapsání bylo 51 let.

Počet získaných titulů

Od vzniku do 1. 1. 2009
Mistr1
Bojovníků26
Žáků v šermu49
Žáků v lukostřelbě24
Žáků ve vrhu nožem a sekerou6
Čekatelů238

Počet zapsaných členů do S.E.B.U. podle lokality

Od vzniku do 1. 1. 2009
Středočeský kraj257
Ostatní kraje34
Praha19

Počet zapsaných členů do S.E.B.U. podle učení

Od vzniku do 1. 1. 2009
Šerm - základní výcvik dlouhá hůl151
Lukostřelba139
Šerm - specializace se zbraní59
Vrh nožem a sekerou28
Zápas15
Vrh oštěpem10
Vrh prakem4

Počet členů S.E.B.U.

k 1. 1. 2009
Dospělých (v roce 2008)50
Mladistvých (od 15 do 17 let v roce 2008)13
Dětí (od 7 do 14 let v roce 2008)34
Celkem členů97
Aktivní členi70
Neaktivní členi27

Počet členů S.E.B.U. podle učení

k 1. 1. 2009
Lukostřelba72
Šerm - základní výcvik dlouhá hůl47
Šerm - specializace se zbraní17
Vrh nožem a sekerou9
Zápas8
Vrh oštěpem5
Vrh prakem3

Kde se vzalo učení Spolku Evropských Bojových Umění?

Na mysl se dere otázka: Kde vzal vlastně Mistru tu odvahu, zkušenost a dovednost, aby mohl učit ostatní? Vojenský výcvik, léta studií a výzkumu bojových technik, spolu s prostudováním nesčetné, málo přístupné literatury (velmi staré a obtížně sehnatelné (v té době) knihy, manuskripty z Čech i zahraničí) a odborné konzultace s odborníky jsou jen polovinou odpovědi na otázku. Ne jen Mistr, ale i schopní bojovníci si na vlastní kůži vyzkoušeli některé situace, se kterými se člověk dnes už nesetká. Díky dobrým přátelům z různých odvětví (kasteláni, historici, heraldici, zahraniční experti, výrobci zbraní, sedláři aj.) získali vědění, které jsou laikovi cizí. Z těchto střípků zkušeností, vědomostí a praxe poskládali velmi praktické a účelné bojové techniky a výcvikové programy pro všechna učení Spolku. Spolek nikdy nezastával názor, že jiná učení jsou špatná. Kladl vždy důraz na to, že vybral z různých stylů jen to nejlepší a dokázal to spojit v nádherný celek, který je z velké části věrný historii. Někteří z členů, měli to štěstí a mohli na vlastní kůži zažít konfrontaci dovedností stylu S.E.B.U., které se dlouhá léta učili, s profesionálně uznávanými odborníky v různých dovednostech (šermu, lukostřelbě i vrhacích zbraních). Tato konfrontace dovednosti v různých učeních, byla vždy ve prospěch S.E.B.U. Nositelé vědění Spolku své znalosti stále prohlubují a rozšiřují je i o důmyslnou výrobu zbraní a doplňků potřebných k výcviků tak, aby byly použitelné k opravdovému boji a věrné historii.

Proč evropské bojové umění?

Jelikož Spolek neprovozuje historický ani sportovní šerm v dnešním pojetí, neujalo se v názvu slovo „šerm“. V šermířských školách se kromě šermu vyučoval i zápas a další disciplíny. Když se někde pronese slovo šerm, S.E.B.U. je pak automaticky zařazováno mezi výše uvedené skupiny a co hůř, jsou lidé, kteří neznají jiné formy bojů než orientální, řadí Spolek ke kendu, kung-fu a pod. Nezapomínejme, že Spolek Evropských Bojových Umění je škola stylu S.E.B.U. A jako každá škola Vám dává možnost výběru, co Vás může naučit a jak to v praxi využít!

Symboly

Uslyšíte-li Spolek Evropských Bojových Umění, mělo by se Vám v mysli vybavit několik symbolů.

Znak

Spolek převzal po původní skupině SHŠ i znak – vztyčený rys s mečem v tlapě, který i jaksi vyjadřuje poslání. Původní inspirace k tomuto znaku sahá po tématu ze znaku města Kladna. Na tomto je v levé části půlka orlice ze šlechtického znaku rodu Žďárských ze Žďáru a v druhé půlce se o orlici opírá rys. Této inspirace využil heraldik a grafik p. Zdirad Čech, který na žádost kondotiéra spolku navrhl konečnou verzi praporu. Prapor je modré barvy se žlutě vyvedeným rysem, který má červenou obrubu a meč. Pod rysem vyobrazených na tričku se červeně zračí nápis „In nocte videre“.

Latinské insignie

Latinské motto, které patří ke znaku „In nocte videre“ (volně přeloženo „Vidící v noci“ nebo také „přehlížející temné záměry“ resp. též „... temné období“). Toto heslo nabádá členy Spolku, aby pamatovali na kodex bojovníka, který rozšiřuje závazky našich žáků i mimo učení do celého života. Další latinská úsloví, která se používají na závěr tréninku zní: „Videns“ (vidím) a „Videntens“ (vidící).

Kodex bojovníka

Každý žák, bojovník a mistr by měli znát Kodex bojovníka, který vyjadřuje přijetí životního stylu vedoucího k dobré fyzické kondici, psychické a duševní vyrovnanosti. Požadavky, které jsou kodexem kladeny na bojovníka, by se měly stát součástí jeho životního postoje, stylu a chování.

Kodex bojovníka zní:
Tvá zdatnost budiž prokázána i mimo zkoušek na bojovníka, neboť jsou věci a hodnoty, bez kterých by tvé umění boje nemělo tvář.
Chovej se tak, abys tělo držel rovně, hleděl zpříma a beze strachu a choval se důstojně, ať již kráčíš, stojíš nebo sedíš.
Fyzicky buď natolik zdatný, abys mimo jiné uměl užívat luk, prak, oštěp, uměl jezdit na koni, skákat a plavat.
Věz, že bohatství ducha je majetkem trvalým a nemůže ti jej vzít ani zlý osud, ani pomluva nebo čas.
Jelikož dobrá paměť je základem ke vzdělání, nutno o ni pečovat a proto se denně uč zpaměti pasáž z některého básníka či filozofa.
Abys byl přitažlivým, rozmlouvej laskavě a zdvořile, tvrdošíjnost a okázalost vzbuzují nelibost, bombastický a strojený styl vyvolává pohrdání. Neupřímnost a zlomyslnost nejsou pouhými nedostatky, nýbrž jsou přímo hříchem. Ať tedy je tvé jednání přímé, otevřené, sebevědomé a mužné.
Hledej svou cestu k poznání přírody a k lásce k ní neboť pak i pohled na květiny či krásné prostředí umí vracet zdraví.

Kondotier

Je nevyšším představitelem Spolku, jeho právní hodnotu pro Spolek Evropských Bojových Umění najedete ve stanovách. Málokdo ale ví, co slovo kondotiér vlastně znamená. Ve slovníku cizích slov naleznete odpověď jako středověký velitel žoldáků. Kromě tohoto ne příliš lichotivého významu, je jeho historické pojetí následovné. Kondotier je volený vůdce, nejschopnější a nejprozíravější bojovník. Heslem nejlepších kondotiérů v boji bylo: „Následujte mě“.

Historická poznámka:
V dubnu 1337, kdy Karel IV. utíkal před nevůlí svého otce Jana Lucemburského do Tyrol a dále do Itálie, se Karel IV. v Itálii domohl vlastního panství a živil se prakticky jako kondotiér (byl hlavně spojencem Benátčanů).

Výukový systém

Správa Spolku Evropských Bojových Umění je podrobně uvedena ve stanovách. Na těchto místech jsou uvedené a popsané výkonnostní stupně, kterých může dosáhnout každý člen.

Čekatel

Každý, nový člen má právo využívat všechny nebo jen některé učení Spolku. Čekatel si může zapůjčit potřebné vybavení.

Šerm - čekatel se nejprve učí základním pohybovým dovednostem. Po zvládnutí jednotlivých krokových variací se začíná učit techniky dlouhé hole. Umění zacházení s dlouhou holí je základní dovedností pro budoucí zvládnutí technik ostatních zbraní.
Zápas - po zvládnutí pohybových zápasových dovedností se čekatel učí jednotlivým zápasovým prvkům.
Instinktivní lukostřelba - tady se čekatel nejprve seznamuje s teorií lukostřelby a bezpečnostními pravidly. Následně se učí manipulací s lukem a šípem a techniku výstřelu. Potom se procvičuje v nácviku základních lukostřeleckých disciplín z různých vzdáleností.
Střelba z kuše - čekatel se opět seznamuje s teorií střelby z kuše a bezpečnostními pravidly. Následně se učí manipulaci s kuší a techniku výstřelu. Potom se procvičuje v nácviku základních disciplín z různých vzdáleností.
Vrh nožem - čekatel se seznamuje s teorií a bezpečnostními pravidly. Následně se učí manipulaci s vrhacími zbraněmi a techniku vrhu. Potom se procvičuje v nácviku základních disciplín z různých vzdáleností.
Vrh sekerou - čekatel se seznamuje s teorií a bezpečnostními pravidly. Následně se učí manipulaci s vrhacími zbraněmi a techniku vrhu. Potom se procvičuje v nácviku základních disciplín z různých vzdáleností.
Vrh oštěpem - čekatel se seznamuje s historií, teorií, výrobou oštěpu a bezpečnostními pravidly. Následně se učí zvládnutí techniky vrhu oštěpem. Potom se procvičuje v nácviku základních disciplín.
Vrh prakem - čekatel se seznamuje s historií, teorií, výrobou praku a bezpečnostními pravidly. Následně se učí zvládnutí techniky vrhu prakem. Potom se procvičuje v nácviku vrhu.

Žák

Každý čekatel se může stát žákem, při splnění několika podmínek.

 1. Musí složit zkoušku dovednosti v učení, v němž se chce stát žákem.
 2. Musí si opatřit vlastní zbraň, podle potřeb učení.
 3. Musí vykazovat dostatečnou psychickou a fyzikou odolnost v boji.

Z toho vyplývá, že člen může být v některém učení čekatelem a v jiném žákem. Obecně je pak považován za žáka. Žákovi se rozšiřuje oblast vědění a možností, kterými se může zabývat. Má k dispozici velký výběr literatury a své znalosti prohlubuje i na odborných seminářích. Žák má právo nosit bílé tričko s černě vyšitým rysem.

Šerm - v šermu si žák může vybrat jednu nebo více druhů zbraní, kterým se chce věnovat a znát jejich techniky zacházení. Veškerá výuka probíhá s dřevěnou zbraní. Žák může nacvičovat i jednoduché exhibice.
Zápas - zápasníci mohou jít do přímého střetu a tím se jim otevírá nový prostor výuky.
Instinktivní lukostřelba - žák v lukostřelbě se učí zvládat nové velmi náročné disciplíny, rychle a přesně. Nahlíží do způsobu výroby šípů, luků a terčovnic. Zkouší střelbu z velkých vzdáleností, střelbu na různé terče a terénní střelbu.
Střelba z kuše - žák ve střelbě z kuše se učí zvládat nové velmi náročné disciplíny, rychle a přesně. Nahlíží do způsobu výroby šipek, kuší a terčovnic. Zkouší střelbu z velkých vzdáleností, střelbu na různé terče a terénní střelbu.
Vrh nožem - vrhači zkouší nové druhy vrhaček a jsou na ně kladeny nároky ze strany rychlosti a přesnosti. Začínají se učit vrh v pohybu a z větších vzdáleností.
Vrh sekerou - - vrhači zkouší nové druhy vrhaček a jsou na ně kladeny nároky ze strany rychlosti a přesnosti. Začínají se učit vrh v pohybu a z větších vzdáleností.
Vrh oštěpem - žáci objevují nové parametry a zkouší různé druhy oštěpů.
Vrh prakem - vrhači prakem se učí vrhat na přesnost.

Starší žák

Starším žákem se stává každý po několikaletém aktivním působení ve Spolku, pokud nedosáhne titulu bojovníka a jeho učitelé usoudí, že se jeho schopnosti zdokonalují.

Šerm - starší žáci mohou odhalit kouzlo kovových zbraní, jejich výrobu a zacházení.
Instinktivní lukostřelba - starší žáci mohou vypomáhat s výukou dětí či čekatelů.

Bojovník

Bojovníkem se může stát žák i starší žák po složení zkoušky (dle specializace zbraně), aktivně se účastní seminářů, soutěží a dalších akcí a úspěšně se snaží naplnit kodex bojovníka. Od bojovníka se očekává, že bude upevňovat své cíle, usilovat o další titul bojovníka v jiné zbrani, aktivně se podílet na akcích Spolku a vyučovat nové žáky. Bojovník má oprávnění nosit, modrou košili a modrý plášť žlutě roubený s červeně vyvedeným spolkovým znakem rysa na levém rameni a černé kalhoty.

Výpis bojovníků:

 1. Bojovník s dlouhou holí
 2. Bojovník s dvouručním mečem
 3. Bojovník s dvouruční šavlí
 4. Bojovník s dlouhým mečem
 5. Bojovník se sekyrou
 6. Bojovník s jednoručním mečem
 7. Bojovník s rapírem
 8. Bojovník s párovými meči
 9. Bojovník se šavlí
 10. Bojovník s dvojicí šavlí
 11. Bojovník s tesákem
 12. Bojovník s dýkou
 13. Bojovník pro vrhání nožem
 14. Bojovník pro vrhání sekyrou
 15. Bojovník pro vrhání oštěpem
 16. Bojovník pro střelbu z luku
 17. Bojovník pro střelbu z kuše
 18. Bojovník pro vrh z praku
 19. Bojovník v boji zápasem

Mistr

Titul mistra, nebo mistra učitele se uděluje po dosažení šesti titulů bojovníka.

Povinná skladba dovedností a činností je:

 • Bojovník s dlouhou holí,
 • Bojovník v jedné z kategorií vrhání, střelbě nebo hodu,
 • Bojovník v boji zápasem,
 • Bojovník ve třech dalších specializovaných zbraních (dle bodů 2-12),
 • úspěšné vedení čekatelů ke zkouškám,
 • pomoc žákům na cestě k titulu bojovníka,
 • Osobitost stylu,
 • Aktivní poddíl na rozvoji spolku.
 • min 7 let členem S.E.B.U.
Zpracovala: Leontýna