titulek   titulek   titulek
   
Historie     Výcvik     Kodex     Stanovy     Z tisku
Jméno: Heslo:
menu
 
 
English
S.E.B.U.
 
 
Další
 
 
Portál
 
Návštěvnost
 
Nyní on-line: 32,
přihlášeno: 0.
Partneři
 
Město Kladno
   
Pražské služby, a.s.
   
PALABA
   
GA.M.E.S.NET
   
 
Webmaster
 
   
   

Lukostřelba v S.E.B.U.

Lukostřelec

Lukostřelba se na různých kontinentech v různých časových údobích vyvíjela jiným způsobem, dle potřeb obyvatelstva umístěných v daných klimatických podmínkách.

Spolek evropských bojových umění (S.E.B.U.) se věnuje instinktivní lukostřelbě, která vznikala v Evropě zhruba od 9 st. a transformovala vlivem různých způsobů použitelnosti a vývojem techniky až do dnešního sportovního stylu.

Střílíme nejstarším (nejjednodušším) způsobem instinktivních návyků používaných k lukostřelbě s co možná nejjednodušším, dostupným, lukostřeleckým vybavením, které dnešní doba umožňuje.

Lukostřelbě se věnujeme již 18 let. Organizujeme tréninky, semináře, tábory a soutěže. Na základě našich zkušeností dáváme podněty k výrobě luků, šípů, terčovnic a dalších potřeb pro lukostřelbu. Díky naší lukostřelecké tradici, jsme dali základ vzniku lukostřeleckých disciplín, které se používají na soutěžích.

Do lukostřeleckého výcviku v S.E.B.U. se mohou zapojit děti a dospělí všech věkových kategorií. Lukostřelecký oddíl zajišťuje kompletní servis pro lukostřelce. Zapůjčujeme vybavení pro začátečníky, zajišťujeme dostupnost vlastního vybavení a náhradních dílů, výuku instinktivní lukostřelby, organizaci tréninků, poskytování tréninkových prostor, zapůjčení tematické literatury, pořádání seminářů a soutěží, možnost účasti na soutěžích.

Rozpis tréninků a ceny naleznete na stránce tréninky.

Je možné si objednat individuální lekce.

Informace o výcviku lukostřelby pro děti i dospělé poskytujeme na tel.: 605 905 468 nebo na emailu milan.babuka@sebu.cz.Instinktivní lukostřelba lovecká a bojová

V rámci lukostřelby, hledíme mnohem hlouběji do historie, než uvádíme u chladných zbraní. Lukostřelba má v Evropě tradici, která prostupuje mnoha tisíciletími a na své cestě podléhala kulturním vlivům. Ve Spolku vycházíme ze dvou pojetí a to loveckého a bojového.

Instinktivní střelbou rozumíme střelbu z luku použitím instinktu v míření (oko - ruka). Na cíl se díváme oběma otevřenýma očima, se založeným šípem rozpínáme luk a rukou ve které luk držíme, si pomyslně ukazujeme k cíli. Ke střelbě používáme klasické holé a tradiční luky s oknem. Preferujeme požívání dřevěných šípů. Nejsme historičtí ani sportovní lukostřelci!

Více o vybavení, které používáme se dočtete na stránce S čím střílíme

Lovecká lukostřelba obsahuje disciplíny a způsoby střelby, které lze uplatnit na:

  • čekané - klasická střelba na 3D a 2D terče,
  • šoulačce - střelba s časovým omezením,
  • na honu - střelba na pohyblivé terče.
Bojová lukostřelba je skladbou disciplín, které uvádějí střelce do stresové a časové tísně. Střelec v těchto podmínkách musí prokázat svou odolnost vůči stresu, schopnost střílet v různorodém terénu, rozvahu a dovednost. Techniku bojové lukostřelby trénujeme:
  • ze svahu i do svahu,
  • přes terénní nerovnosti,
  • z hradeb i na hradby,
  • za pohybu střelce i cíle,
  • za odstupu i ústupu,
  • za různých světelných podmínek (ve dne, v noci atd.).

Lukostřelba je součástí komplexního rozvoje člena S.E.B.U. Pro S.E.B.U. není prioritou špičkový lukostřelec bez jiných dovedností, ale rozvíjející se bojovník s uměním ovládat co nejvíce forem boje, které se vyučují v S.E.B.U. Tento rozvoj lze vidět jako cestu za zdokonalováním sebe sama, na které bojovník sbírá zkušenosti a dovednosti.

Ideálem by mohl být bojovník, který vedle chladných zbraní a zápasnických technik umí ovládat luk a šípy libovolné konstrukce, který si v případě nouze bude schopen vyrobit použitelný luk a šípy. Na cestě k dosažení tohoto ideálu slouží mimo jiné výcvikový manuál pro lukostřelbu. Dle tohoto manuálu se řídí výcvik začínajícího lukostřelce.

Je na každém jedinci, jak daleko na této cestě dojde a kde se zastaví. Může se rozvíjet pouze jako lukostřelec. S.E.B.U. vychází dle svých možností těmto zájemcům vstříc.


S čím střílíme…

Lukostřelba ve spolku si klade za cíl, vyučovat techniku instinktivní lukostřelby s jednoduchým vybavením volně dostupným na českém trhu. Aby s lukostřelbou mohl začít opravdu každý, zaměřili jsme se na kvalitní, dostupné a cenově přiměřené vybavení, které si z části může vyhotovit každý sám s trochu technického nadání a zkušeností.

Pro začínající střelce preferujeme přímé nebo reflexní, dlouhé, holé luky s nižší libráží s oknem a kroužkem na tětivě, bez dalších technických vymožeností. Pokročilejší střelci se mohou zaměřit i na jiné druhy luků sloužící k instinktivní lukostřelbě, bez technických vylepšení a s vyšší sílou luku. Většina luků, které používáme, tvoří kompozit dřevo-laminát od českých výrobců. Používáme i celodřevěné luky s bočním výstřelem. Skládané luky se sportovní zakládkou nepreferujeme a luky sloužící ke sportovní lukostřelbě jsou u nás zakázány.

Na našich střelnicích se střílí s luky maximálně do 40 liber ve vlastním nátahu. Hranice 40 liber byla zvolena s ohledem na bezpečnost, materiálovou spotřebu, skladbu výcviku a disciplín a fyzickou zdatnost jedince.

Instinktivní střelba v našem pojetí se pojí jen s dřevěnými šípy s terčovým hrotem. Vzhledem k opotřebení a akčním disciplínám, používáme umělohmotné končíky. Technika zakládání šípu do tětivy se vyučuje pro dřevěné končíky (zářezy do šípu), které jsou nám milejší, ale jejich výroba je náročnější, a proto je mají jen šikovní nadšenci v našich řadách.
Hroty používáme lehké (pláště od kulek), těžké hroty ubírají na výkonnosti zejména slabším lukům.
Opeření bývá většinou přírodní, barvené s technologickou úpravou.
Toulce a ochranné pomůcky volíme s ohledem na zkušenosti střelce, druh disciplíny a dostupnosti materiálu. Přednost dáváme koženým toulcům zavěšeným na opasku.

Veškeré vybavení rádi zapůjčíme, hlavně v prvních měsících tréninků, než střelec získá dostatek zkušeností, aby si mohl lépe vybrat vhodné vybavení pro svou zálibu.

V případě zájmu, poradíme i ověřené výrobce a nač si dát při výběru luku a dalšího vybavení pozor. Lukostřelecký sortiment se na českém trhu každým rokem rozrůstá. Samozřejmě převládá internetový obchod, a proto je třeba dát si pozor při výběru vybavení, na jaký druh lukostřelby je daný luk vhodný. Před první koupí luku, je dobré si luk prakticky vyzkoušet a pohovořit si o jeho kvalitách se zkušenějším střelcem.

Zvláštní péči při výběru lukostřeleckých pomůcek věnujeme dětem. Děti střílí s krátkými, přímými, holými luky s oknem a silou nátahu od 10 do 20 liber. Jde o fyzickou zdatnost každého jedince. U dětí se pak zvláště musí dbát na to, aby si při dlouhodobém střílení nepoškodily vyvíjející se svalovou hmotu a kostní aparát. Děti používají krátké, lehké šípy a dětské toulce a chrániče.