titulek   titulek   titulek
   
Úvod     Výcvik     Kodex     Stanovy     Z tisku
Jméno: Heslo:
menu
 
 
English
S.E.B.U.
 
 
Další
 
 
Portál
 
Návštěvnost
 
Nyní on-line: 26,
přihlášeno: 0.
Partneři
 
Město Kladno
   
Pražské služby, a.s.
   
PALABA
   
GA.M.E.S.NET
   
 
Webmaster
 
   
   
"fight of justice of the Graf von Montfort"
   from the Schwäbische Chronik des Thomas Lirer, 1486

Po roce 1989 u nás vznikla řada škol zabývajících se výcvikem asijských bojových umění. To, co jsme do té doby znali jen z časopisů, knih a pašovaných videokazet jsme najednou mohli zakusit na vlastní kůži a tak není divu, že kurzy ať již juda, karate, tae kwon do či dalších verzí asijských bojových umění praskají dodnes ve švech. Podle jejich kvalit a kvalit v nich působících instruktorů, z nich odcházejí žáci různě připravení. Někteří lépe, jiní hůře. Záleží na myšlence, která je během výcviku žákům vštěpována.

Mýtus nepřemožitelného bojovníka asijských bojových umění umocňovaný filmovou propagandou, dosáhl v průběhu devadesátých let masových rozměrů, jakoby se zdálo, že Evropa sama ve své historii neměla co říct. Skutečně jsme nikdy neměli nic, co by se vyrovnalo umění legendárních asijských bojovníků? Byli jsme snad tlupou bezmocných individuí, kteří do vynálezu první palné zbraně neměli světu co nabídnout? Samozřejmě, že tak to není. Jen to, co se na dálném východě stalo součástí kulturního dědictví, pečlivě ochraňovaném a předávaném z generace na generaci, bylo u nás zásluhou odlišné mentality a překotného vývoje jednoduše spláchnuto do zapomnění. A tak zatímco kluby asijských bojových umění rostou jako houby po dešti, evropský boj se z našich podvědomí jaksi vytratil.

A proto vznikla počátkem devadesátých let transformací z původní skupiny historického šermu „Rytíři kladenští“ založené již roku 1988 „Škola evropských bojových umění“, která byla v důsledku následné změny zákonů přejmenována na „Spolek evropských bojových umění“ (S.E.B.U.).

Spolek převzal po původní skupině i znak – vztyčený rys s mečem v tlapě, který je i jakýmsi vyjádřením našeho poslání. Původní inspirace k tomuto znaku sahá po tématu ze znaku města Kladna. Na tomto je v levé části půlka orlice ze šlechtického znaku rodu Žďárských ze Žďáru a v druhé půlce se o orlici opírá rys. Této inspirace využil heraldik grafik p.Zdirad Čech, který na žádost kondotiéra spolku p.Babuky navrhl konečnou verzi praporu.

Mimo tohoto znaku se na tiskovinách S.E.B.U. můžete setkat ještě se mottem „In nocte videre“ (volně přeloženo „Vidící v noci“ nebo také „přehlížející temné záměry“ resp. též „... temné období“). Toto heslo nabádá členy Spolku, aby pamatovali na kodex bojovníka, který rozšiřuje závazky našich žáků i mimo boj do celého života.

Z výše uvedeného je snad již na první pohled zřejmý rozdíl mezi námi a skupinami historického šermu. Zatímco posláním těchto skupin je oživování historie pomocí divadelních představení, smyslem naší existence je přenést umění našich předků do současné doby. Chceme tedy vytvořit (a snad se to již podařilo) školu šermu, která si vybírá z dob dávno minulých jen to nejlepší a vytváří tak vlastní styl.

Proč evropské bojové umění ?
Protože neprovozujeme historický ani sportovní šerm v dnešním pojetí, neujalo se v názvu slovo „šerm“, i když se v šermířských školách provozoval i zápas a další disciplíny. (Když se někde pronese slovo šerm, jsme pak automaticky řazeni mezi výše uvedené skupiny a co hůř, jsou lidé, kteří neznajíce jiné formy bojů než orientálních, nás pak řadí ke kendu, kung-fu a pod.)

  • V minulosti se v Čechách nevytvořil samostatný bojový styl, v Evropě se mluvilo pouze o škole německé, francouzské, italské, španělské, anglické.
  • Čeští bojovníci v kterékoliv době byli vždy vysoce hodnoceni.( Dle našeho názoru si vždy vybrali to nejlepší z toho kterého stylu)
  • Ve spolku se neučí jednotlivým stylům té které evropské školy, ale vybírá se z nich pouze to nejlepší.

Vzhledem k výše uvedenému a k tomu, že naučit se bojovat je umění, ujal se tudíž název: „evropské bojové umění“.

practicing Fechters (German fighters)  from the 1400's
Ilustrace byly převzaty ze stránek The Association for renaissance martial arts