titulek   titulek   titulek
   
 
Jméno: Heslo:
menu
 
 
English
S.E.B.U.
 
 
Další
 
 
Portál
 
Návštěvnost
 
Nyní on-line: 34,
přihlášeno: 0.
Partneři
 
Město Kladno
   
Pražské služby, a.s.
   
PALABA
   
GA.M.E.S.NET
   
 
Webmaster
 
   
   

Seminář S.E.B.U na zámku v Lysicích

Příznačným rysem tohoto semináře byla jeho rozprostraněnost - v příjemném a přínosném slova smyslu. Probíhal totiž za slunných podzimních dní na čestném nádvoří, ale též v přepůvabných komnatách zámku, v poněkud sparťansky stísněných obytných prostorách někdejšího sídla zámeckého lesního, v útulné jídelně místního hotelu a dost možná i v privátní cukrárně, pyšnící se chlubně šarmantní zlatovlasou slečnou s defenzivním a nepřístupných výrazem na jemně modelované tváři.
Také nevěsta si vyzkoušela sílu svých paží při napínaní tětivyMimo dotčené zámecké nádvoří, kde pod vedením kondotiéra Milana Babuky probíhal vlastní výcvik šestnácti dychtivých členů SEBU, byla přirozeným zájmovým středobodem zúčastněných pozoruhodná zámecká zbrojnice. Komorně uspořádaný prostor zbrojnice s asi devíti sty zbraní, součástí zbroje a výstroje, vyzařovalo osobité kouzlo. Ono latentní energetické působení prostředí i jednotlivých předmětů souviselo zajisté s bytostním fluidem Ervína hraběte Dubského z Třebomyslic (1836-1909), jednoho z nejzajímavějších členů kdysi ryze českého aristokratického rodu. Hrabě Ervín totiž po studiích ve Vídni nastoupil velmi úspěšnou dráhu císařského námořního důstojníka a svou kariéru v nevelké ale mimořádně zajímavé rakousko-uherské flotile zakončil v hodnosti viceadmirála. Během svých cest kolem světa shromáždil množství předmětů, zvláště zbraní, které ho v exotických zemích zaujaly. Jde především o chladné zbraně a součásti zbroje z Číny a Japonska, šavle a dýky z arabských zemí a Turecka. Tyto zbraně mají převahou charakter kuriozit či upomínkových předmětů, vyráběných pro bohaté cestovatele (jiní ani tehdy necestovali). S výjimkou jedné samurajské přílby jde vesměs o zbraně z 19.století, bez zřejmých bojových ambicí, navzdory tomu řemeslně dokonalých.
Nejcennější částí sbírky jsou nepochybně zbraně evropské, které jsou narozdíl od vzpomenutých kuriozit rozhodně starší, nebo se tak alespoň tváří. Sbírka nevykazuje znaky systematického uspořádání a jeví se být spíše kabinetem pozoruhodností podle vkusu renesančního velmože, do jehož podoby se hrabě Ervín zřejmě v pozdním věku stylizoval, o čemž svědčí mimo jiné autoportrét z roku 1905 umístěný v jeho knihovně. Ve zbrojnici převažují na první pohled zbraně chladné dlouhé a zbraně dřevcové. Kolekce pistolí je sice nepočetná, ale zajímavá, zvláště pokud jde o křesadlové zbraně sedlové.
Největší pozornost milovníků zbraní určitě upoutají dlouhé jezdecké meče z 16.století a soubor rapírů ze století sedmnáctého. Pozoruhodných je několik vybraných schiavon s širokými čepelemi a mistrně propracovanými koši jílců. Několik stylově a časově těžko zařaditelných dlouhých zbraní lze identifikovat jako předměty ceremoniální či zhotovené na zakázku pro dekoraci zámeckých interiérů v čase zbujelého romantismu v polovině 19.století.
Nejobratnějšími z bojovníků byly bezpochyby ženyÚmyslně ponechávám stranou zájmu kolekci zbraní loveckých, umístěných v hale zámku spolu s pelmelem různorodých zbraní, pocházejících zřejmě z jiných sbírek (Rájec nad Svitavou) či depozit.
Je nutné dodat, že pobyt ve zbrojnici, stejně jako v přilehlé Ervínově knihovně, umožňuje navázat těsnější kontakt s bytostmi, které měly na tvorbě těchto interiérů největší podíl. Daří se to též v intimně útulných pokojích posledních majitelů v nejvyšším patře zámku, jakož i v renesančně disponovaném zámeckém parku s mimořádně působivými zákoutími.
Dubští z Třebomyslic, jakkoliv byl jejich osud dramatický a poznamenaný několika tragickými zvraty, patří k významným českým rodům. Snad není bez zajímavosti, že vstoupili též do života Kladenska, neboť pan Vilém Dubský z Třebomyslic byl na počátku 15.století královským purkrabím karlštejnským a držel v tom čase ve svém majetku řadu vesnic, jako např. Hostivice, Modravu, Dobrovíz, Velké Přítočno, Drahelčice a další.
Závěrem je možné konstatovat, že jen čas od času se podaří uspořádat tak zdařilou šermířskou akci, poznamenanou díky iniciativě a organizačním schopnostem kondotiéra Babuky a laskavé péči paní kastelánky zámku Lysice pohodou, harmonií a všeobecným souladem. Vedle epizodických vystoupení části "středověkého" hudebního a tanečního souboru v zámeckém parku se o neopakovatelný zážitek z atmosféry místa zasloužila též hudební skupina "Gajdoši z Brna", kteří účastníkům semináře ochotně zahráli a zazpívali v nádherném velkém společenském salonu, zařízeném ve stylu raného biedermaieru. Je rozhodně stále nač vzpomínat a přát si, aby se podobná akce co nejdříve opakovala.

PhDr. Josef Dolejší

Další zajímavé informace o zámku Lysice najdete zde