titulek   titulek   titulek
   
 
Jméno: Heslo:
menu
 
 
English
S.E.B.U.
 
 
Další
 
 
Portál
 
Návštěvnost
 
Nyní on-line: 27,
přihlášeno: 0.
Partneři
 
Město Kladno
   
Pražské služby, a.s.
   
PALABA
   
GA.M.E.S.NET
   
 
Webmaster
 
   
   

Zlatý šíp 2003 - Jaroměř

Poslední víkend letošního srpna již tradičně patřil akci, jež nese název Zlatý šíp. Organizátorem této akce je Lukostřelecký oddíl PS Přátelství Jaroměř, který připravil 3. ročník této soutěže v prostorách historické památky pevnosti Josefov. Soutěž Zlatý šíp spadá do kategorie bojové a instinktivní lukostřelby a střelby z kuše. Tento rok přijelo změřit své schopnosti a dovednosti na třicet soutěžících ze všech koutů naší vlasti.

Organizátoři akce připravili celkem šest disciplín pro lukostřelbu a čtyři pro střelbu z kuše.

Lukostřelba

  1. disciplína „terčovka“ probíhala ve dvou sériích (1 série = 5 šípů) na každou vzdálenost 15 a 20 metrů. Tentokráte byla pravidla o něco přísnější než rok loňský, a tak soutěžící neměli možnost nástřelu a navíc byli limitováni časem 45 vteřin na každou sérii.
  2. disciplína „ústupová střelba“ prověřila schopnosti lukostřelců v rychlosti i přesnosti. Cílem této disciplíny bylo v co nejkratším čase ze stanovišť (první st. na 9 m od terče) vzdálených od sebe 3 metry vystřelit vždy jeden šíp a při ústupu se alespoň jednou otočit zády k terči.
  3. disciplína „rychlostřelba“ byla limitována 45 vteřinami, střílelo se z 15 m, zásah do terče byl hodnocen 1 bodem a zásah do vnitřních dvou kruhů ve středu terče byl zvýhodněn bodem navíc.
  4. disciplína „kombinace“ byla výzvou pro všechny ty, kteří ke střelbě z luku rádi vrhají nožem a sekerou. Úkolem této disciplíny bylo v co nejkratším čase vystřelit jeden šíp na vzdálenost 15 m, poté vrhnout nůž a sekeru ze vzdálenosti 3 m.
  5. disciplína „kombat“ tzv. souboje patří k tradičním disciplínám již dlouhá léta i na jiných soutěžích a stále si udržuje svou popularitu. Soutěžící střílí z 15 m na povel rozhodčího „akce“ a jejich úkolem je zasáhnout terč dříve než soupeř. V toulci smí mít soutěžící maximálně 3 šípy a pokud oba zasáhnou terč shodně, rozstřelují se na zvětšenou vzdálenost 20 m.
  6. disciplína „střelba z hradeb“ patřila asi k nejakčnější části celé soutěže. Na trasu vybíhal soutěžící s pěti šípy v toulci a zde bylo třeba prokázat jak umění přesné střelby tak také fyzickou zdatnost, tím se rozhodčím podařilo vyvinout příjemný tlak na psychiku soutěžících.

Výsledky ze všech disciplín se započítávali do celkového hodnocení (viz níže).

Střelba z kuše

Této kategorie se zúčastnilo osm velmi vyrovnaných kušostřelců, kteří soutěžili ve čtyřech disciplínách: terčovka, kombinace, střelba z hradeb a kombat. Pravidla byla stejná jako u disciplín z luku. I v této kategorii je patrné, že výkony rok od roku stoupají a kuše si tak získává stále větší počet příznivců.

Spolek evropských bojových umění reprezentovalo pět členů, kteří dorazily do Josefova večer před zahájením soutěže. Večerní příprava byla dá se říci kolektivní a to v tom smyslu, že téměř polovina zodpovědných si šla včas lehnout do spacáku a ta větší polovina vyrazila na večerní procházku Josefovem. Po návratu z procházky se zúčastnili oddychového večerního programu, který se konal v hlavním stanu pořadatelů. Před diváky vystoupil známý to Olda a Pavel, jejichž hudební talent nadchnul všechny posluchače. Večerní program pak pokračoval ve velmi skvělém zábavním duchu i navzdory tomu, že kapky deště spustily svou píseň. Je třeba podotknout, že organizátoři této akce zvládli objednat na sobotu velmi dobré počasí, neboť déšť ustal v ranních hodinách před soutěží a spustil zase až při vyhlašování výsledků.
snímek z oficiálního CD organizátorů Zlatého šípuSamotná soutěž začala okolo desáte hodiny dopolední a probíhala ve velmi poklidné atmosféře. Občerstvovací servis byl soutěžícím k dispozici po celý den a k obědu nás organizátoři Zlatého šípu pohostili velmi dobrým párečkem. Možná i díky tomu se některým jedincům velice dařilo v odpoledních disciplínách, jako byl kombat, střelba z hradeb či střelba z kuše. Členům S.E.B.U. se po celý den dařilo a důkazem toho byl i kombat, který v lukostřelbě vyhrála Petra Ratajová a o třetí a čtvrtou příčku rozhodl souboj mezi Standou Ratajem a Martinem Pulchartem. Daniel Lev zazářil v kombatu kuše, kde v semi-finále a finále vyprovodil své soupeře čistými zásahy do středu.
Před vyhlašováním výsledků si všichni soutěžící vyzkoušeli několikrát hromadný výstřel z 50 m a ti co je z hradeb pozorovali si velice rychle uvědomili jaká že vlastně se skrývá síla ve skupince třiceti lukostřelců.
Při vyhlašování výsledků se členové S.E.B.U. nestačili ani divit, kolik diplomů vlastně získali. Obrovská gratulace patří všem, kteří reprezentovali S.E.B.U. na Zlatém šípu, neboť v celkovém hodnocení obsadili druhé, třetí, čtvrté, šesté a jedenácté místo ze třiceti. Dále bychom rádi vyzdvihli velice skvělé výkony Petry Ratajové, Standy Rataje a Dana Lva, jejichž zásluhou spolek získal tolik diplomů.

Na závěr tohoto článku bychom rádi vyjádřili jménem S.E.B.U. veliký dík organizátorům Zlatého šípu Lukostřeleckému oddílu PS přátelství Jaroměř, jmenovitě pak Pavlovi Halamíčkovi a Oldovi Morávkovi, kteří letošní skvělou soutěž připravili, a přejeme jim, aby v této tradici úspěšně pokračovali 4. ročníkem Zlatého šípu !

snímek z oficiálního CD organizátorů Zlatého šípu  Sladké opojení vítězstvím

Výsledkové listiny

LUK

Celkové pořadí

1. Rohlíček
2. Ratajová
3. Lev
4. Pulchart

5. Mareš
6. Rataj
7. Vavřina M
8. Škop
9. Kužílek
9.Tvrdík
10. Ambrož
10. Horvát
11. Babuka
12. Paščenko
13. Poulíček
14. Klatka
15. Dědek
15. Kutílek
16. Vavřina P
17. Blažek
18. Kolínko
19. Žabokrtský
20. Gráf
21. Pochylová
22. Bochníček
23. Hyršl J
24. Horký
25. Hyršl M
25. Klapal
26. Bohmová

Terčovka

1. Paščenko
2. Rataj
3. Rohlíček
4. Horvát
5. Lev
6. Mareš
7. Ratajová
8. Ambrož
9. Vavřina P
10. Pulchart
11. Babuka

12. Škop
13. Blažek
14. Hyršl J
15. Dědek
16. Pochylová
17. Tvrdík
18. Kužílek
19. Žabokrtský
20. Klatka
21. Kutílek
22. Kolínko
23. Vavřina M
24. Poulíček
25. Horký
26. Hyršl M
27. Bochníček
28. Klapal
29. Gráf
30. Bohmová

Rychlostřelba

1. Rohlíček
2. Ratajová
3. Poulíček
4. Ambrož
5. Pochylová
6. Kužílek
6. Tvrdík
7. Rataj
7. Vavřina P
7. Škop
8. Lev
8. Dědek
8. Blažek
8. Mareš
8. Paščenko
8. Kolínko
8. Klapal
9. Kutílek
9. Horvát
10. Pulchart
11. Hyršl J
12. Babuka
12. Klatka
13. Hyršl M
14. Vavřina M
14. Horký
14. Žabokrtský
14. Bohmová
15. Bochníček
16. Gráf

Ústupovka

1. Vavřina M
2. Kužílek
3. Rohlíček
4. Škop
5. Ratajová
6. Pulchart

6. Tvrdík
7. Babuka
8. Lev

9. Poulíček
10. Horvát
11. Klatka
12. Paščenko
13. Mareš
14. Gráf
15. Kutílek
16. Ambrož
16. Hyršl M
17. Žabokrtský
18. Kolínko
19. Rataj
20. Horký
21. Vavřina P
21. Blažek
22. Bochníček
23. Dědek
23. Pochylová
24. Hyršl J
25. Bohmová
26. Klapal

Kombinace

1. Mareš
2. Ratajová
3. Lev

4. Vavřina M
5. Pulchart
6. Škop
7. Babuka
7. Poulíček
7. Dědek
7. Klatka
8. Kutílek
9. Bochníček
9. Horvát
10. Gráf
10. Kolínko
11. Vavřina P
11. Žabokrtský
12. Klapal
13. Rataj
13. Rohlíček
14. Hyršl M
15. Tvrdík
15. Blažek
16. Ambrož
17. Pochylová
17. Horký
18. Bohmová
19. Paščenko
20. Kužílek
20. Hyršl J

Hradby

1. Pulchart
2. Rataj

3. Kužílek
4. Rohlíček
5. Lev
5. Vavřina M
5. Tvrdík
6. Dědek
6. Ambrož
6. Kutílek
7. Gráf
8. Klatka
9. Mareš
9. Bochníček
10. Blažek
10. Kolínko
11. Poulíček
11. Žabokrtský
12. Ratajová
12. Paščenko
12. Horký
13. Vavřina P
14. Babuka
15. Klapal
16. Pochylová
17. Hyršl J
18. Horvát
19. Škop
20. Hyršl M
21. Bohmová

Kombat

1. Ratajová (finále)
2. Klapal (finále)
3. Rataj (souboj o 3-4 místo)
4. Pulchart(souboj o 3-4 místo)

K U Š E

Celkové pořadí

1. Vavřina M
2. Poulíček
3. Lev
3. Kutílek
4. Klatka
5. Horký
6. Horvát
7. Vavřina P

Terčovka

1. Vavřina M
2. Poulíček
3. Klatka
4. Lev
4. Kutílek
5. Horký
6. Horvát
7. Vavřina P

Kombinace

1. Poulíček
2. Lev
3. Vavřina M
4. Kutílek
4. Klatka
5. Horký
6. Horvát
7. Vavřina P

Hradby

1. Kutílek
2. Vavřina M
3. Lev
4. Poulíček
5. Klatka
6. Vavřina P
6. Horký
7. Horvát

Kombat

1. Lev
2. Poulíček
3. Vavřina P
4. Horký

Ve výsledkových listinách jsou zvýrazněni členové S.E.B.U.

(na této stránce jsou použity snímky z oficiálního CD Zlatý šíp 2003)